Sperma-analyse Semenonderzoek  Fertiliteitsonderzoek  Zaadkwaliteit  Spermaparameters  Motiliteit van zaadcellen  Morfologie van zaadcellen  Sperma-onderzoek  Semenanalyse  Fertiliteitsonderzoek  Zaadcelconcentratie  Spermamotiliteit  Sperma-morfologie  Vitaliteit van zaadcellen

Procedure voor een sperma-onderzoek (semenanalyse) voor fertiliteitsonderzoek

 1. Patiëntenvoorbereiding:
  • Instructies geven aan de patiënt om gedurende 2-5 dagen vóór de testperiode seksuele onthouding te hebben. Dit betekent dat er geen ejaculatie mag zijn in deze periode.
  • Patiënt moet zichzelf goed wassen voor de test om contaminatie te voorkomen. Ze moeten ervoor zorgen dat er geen zaadcellen verloren gaan.
 2. Materiaalverzameling:
  • Geef een steriel, lekvrij potje aan de patiënt om het sperma in op te vangen. Zorg ervoor dat het potje geschikt is voor sperma-analyse en goed is gelabeld met de patiëntgegevens.
  • Leg aan de patiënt uit dat het belangrijk is om het gehele ejaculaat op te vangen.
 3. Monstercollectie:
  • De patiënt voert de ejaculatie uit door masturbatie in een privéruimte, bij voorkeur in de kliniek of het laboratorium.
  • Het sperma wordt direct na de ejaculatie opgevangen in het potje. Het is belangrijk om contaminatie met andere stoffen te vermijden.
 4. Monsterverwerking:
  • Zorg ervoor dat het monster binnen 30 minuten na ejaculatie naar het laboratorium wordt gebracht. Snelle verwerking is essentieel om nauwkeurige resultaten te garanderen.
  • Het monster moet worden bewaard bij lichaamstemperatuur tijdens het transport.
 5. Analyse in het laboratorium:
  • Het laboratoriumpersoneel voert de semenanalyse uit volgens de vastgestelde protocollen en richtlijnen.
  • De analyse kan de volgende metingen omvatten:
   • Volume: de hoeveelheid sperma.
   • Concentratie: het aantal zaadcellen per milliliter sperma.
   • Motiliteit: de beweeglijkheid van de zaadcellen.
   • Morfologie: de vorm en structuur van de zaadcellen.
   • Vitaliteit: het percentage levende zaadcellen.
  • Het laboratoriumpersoneel registreert de verkregen resultaten zorgvuldig en rapporteert deze aan de arts.

Let op: Dit is een algemene procedure en specifieke laboratoriumprotocollen kunnen variëren. Het is belangrijk om te werken volgens de richtlijnen van het specifieke laboratorium waar de analyse wordt uitgevoerd.