Procedure sperma-onderzoek

 • U krijgt het verzoek om gedurende 2-5 dagen vóór de monsterinname seksuele onthouding te hebben. Dit betekent dat er geen ejaculatie mag zijn in deze periode.
 • U moet zichzelf goed wassen voor de test om contaminatie te voorkomen. U moet er tevens voor zorgen dat er geen zaadcellen verloren gaan.
 • U krijgt een steriel, lekvrij potje om het sperma in op te vangen. Wij zorgen ervoor dat het potje geschikt is voor sperma-analyse en goed is gelabeld met uw patiëntgegevens.
 • U krijgt uitleg dat het belangrijk is om het gehele ejaculaat op te vangen.
 • U voert de ejaculatie uit door masturbatie in een privéruimte, bij voorkeur in de kliniek of het laboratorium.
 • Het sperma wordt direct na de ejaculatie opgevangen in het potje. Het is belangrijk om contaminatie met andere stoffen te vermijden.
 • Zorg ervoor dat het monster binnen 30 minuten na ejaculatie naar het laboratorium wordt gebracht. Snelle verwerking is essentieel om nauwkeurige resultaten te garanderen.
 • Het monster moet worden bewaard bij lichaamstemperatuur tijdens het transport.
 • Het laboratoriumpersoneel voert de semenanalyse uit volgens de vastgestelde protocollen en richtlijnen.
 • De analyse kan de volgende metingen omvatten:
  • Volume: de hoeveelheid sperma.
  • Concentratie: het aantal zaadcellen per milliliter sperma.
  • Motiliteit: de beweeglijkheid van de zaadcellen.
  • Morfologie: de vorm en structuur van de zaadcellen.
  • Vitaliteit: het percentage levende zaadcellen.
 • Het laboratoriumpersoneel registreert de verkregen resultaten zorgvuldig en rapporteert deze aan de arts.

Let op: Dit is een algemene procedure en specifieke laboratoriumprotocollen kunnen variëren. Het is belangrijk om te werken volgens de richtlijnen van het specifieke laboratorium waar de analyse wordt uitgevoerd.